Word jij de eerste winnaar van De Belofte?

Dé ondernemingsverkiezing van Noord-Holland – de OVNH – heeft er een nieuwe prijs bij: De Belofte.…

Aangenomen stikstofwet noodzakelijke stap voorwaarts

Noord-Holland en de 11 andere provincies spreken hun steun uit voor de nieuwe ‘stikstofwet’ van minister…

Samen voor duurzaam voedsel

De provincie streeft naar een schone en veilige productie van betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen.…

Provincie investeert 23 miljoen in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie in kustzone Hoorn – Amsterdam

De provincie Noord-Holland investeert met het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn – Amsterdam €23 miljoen in…

Subsidie voor opruimen drugsafval

Particulieren, bedrijven en overheden kunnen subsidie aanvragen voor de kosten die zij maken om gedumpt drugsafval…

Wegafzetting op provinciale weg direct zichtbaar in navigatiesysteem

Noord-Hollandse weggebruikers, die een incident naderen waar een provinciale weginspecteur de weg heeft afgezet, kunnen vanaf…

Regio Noord-Holland Noord past zoekgebieden zon en wind aan

De energieregio Noord-Holland Noord heeft meer dan 200 reacties ontvangen op de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van…

Energieregio Noord-Holland Zuid past zoekgebieden zon en wind aan en behoudt ambities

De energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) heeft ruim 120 reacties ontvangen op de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van…

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 14 december 2020

Provinciale Staten spraken onder meer over datacenters en damherten. De Onafhankelijke Statenfractie Noord-Holland is een nieuwe…

Noord-Holland wil Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in 2021

Noord-Hollandse ondernemers moeten in 2021 ondersteuning kunnen krijgen van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De provincie werkt…